Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."


Nelson Mandela

Anmälan om utebliven tolk eller missnöjd med tolken

till Patientnämnden i Kristianstad

 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt 3b § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) ska landstinget erbjuda barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade vardagstolkning. Trots detta fick jag inte tolk. Jag känner mig diskriminerad och fråntagen möjligheten att vara delaktig i samhället, varför jag nu anmäler detta.
 
 

Whats App
0721-89 49 19

Organisationsnr

84 80 01-17 69

info@sddf.nu

SMS nummer
0721-89 49 19

Bankgiro

456-24 27

Swish nummer
123 381 95 96

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här