Anmälan om utebliven tolk eller missnöjd med tolken

till Patientnämnden i Kristianstad

 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt 3b § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) ska landstinget erbjuda barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade vardagstolkning. Trots detta fick jag inte tolk. Jag känner mig diskriminerad och fråntagen möjligheten att vara delaktig i samhället, varför jag nu anmäler detta.
 
 

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här