Dövmottagning

Vår/Sommar/Höst 2017


Öppettider

23/1 Malmö

24/4 Helsingborg

26/1 Kristianstad

25/4 Växjö

30/1 Helsingborg

27/4 Kristianstad

31/1 Växjö

2/5 Halmstad

7/2 Halmstad

9/5 Karlskrona

14/2 Karlskrona

15/5 Malmö

20/2 Malmö

18/5 Kristianstad

23/2 Kristianstad

22/5 Helsingborg

27/2 Helsingborg

23/5 Växjö

28/2 Växjö


30/5 Halmstad

7/3 Halmstad

8/6 Kristianstad

14/3 Karlskrona

12/6 Malmö

20/3 Malmö

13/6 Karlskrona

23/3 Kristianstad

19/6 Helsingborg

27/3 Helsingborg

22/6 Kristianstad

28/3 Växjö

27/ Växjö

4/4 Halmstad

4/7 Halmstad

10/4 Malmö

10/7 Malmö

11/4 Karlskrona

11/7 Karlskrona

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här