TILLGÄNGLIGHET

Skåne Dövas Distriktsförbunds vision att det ska vara bra kvalité på tillgänlighet för döva i Skåne.

Vi sköter tolkfrågan, frågor om vart kan döva eller föräldrar till döva barn vända till och få infomation om vad det innebär att vara döv och varför teckenspråk är viktiga.


Här på sidan kan ni se vad för olika frågor som är viktiga för oss.

Klicka för att se större bild

Teckenspråkkunning sjukhuspersonal


För att patienten inte ska

bli stressad från första stunden.

Det är bra att sjukhuspersonal

kan teckenspråk


Filmen finns i Facebook

Glasad hiss


Det är en viktigt produkt för döva/hörselskadade  som i första hand använder visuell kontakt.


Glasad hiss kan man ha i alla byggnader.

Bl a Skånetrafiken, sjukhus.


Bilden är hämtad från KONE ProSpace

Rullande bildtelefon


Det underlättar avsevärt för de teckenspråksanvändare,

som kommunicerar med

sjukvården via bildtelefon.

Larm


Larm kopplad till mobil, surfplattan, dator och blinklampor.

Dessa produkter blinkar.

Man kan lägga till ord,

vad det är larmad för.

Brand, olycka (tåg),

m.m.

Den här videon gjordes att visa sjukhuspersonal vad händer ofta att en döv person i ett sjukhusets väntrummet.


Det handlar om en kvinnan som vill boka en australiskt tolk, istället för en tolk.


Våran önskemål är att sjukhuset har en tolk på

plats. Då behöver inte den döv sitta och

vänta.


Direktlänk till Fb

https://www.facebook.com/100009309880474/videos/1717905241863122/

Pucket

I väntrummet missar döva lätt, dvs se film här ovan. Om sjukhuset runt landet införskaffa en sån "pucket" med vibration och lampan blinkar

(ljud finns även).

Då underlättar det mycket för alla. Även för de som har hemligt identitet. Som inte vill avslöja sitt namn i väntrummet.

"Pucket" är det bästa lösning för alla!


Såna finns att köpa hos

http://discoversystems.com/sv/produkter/silent-ordering-system

Att använda med smartphone.

112 med inbyggd GPS, det underlättar mycket ambulanser, brandbilar osv att komma till rätt plats.

Och välja vad som hände..


Man kan också lätt skicka skicka personliga data.


Mer info om det

http://www.112accesible.es/

Hemvägledning


Anställ döva som kan träffa hörande föräldrar som kan få kunskap om döva och teckenspråk. Då föräldrar får ett barn som inte hör.

Det är stort brist på dövkunskap.

Teckenspråket är dövas första språk.

Det är bra att få rätt utbildning från början.

Det ger stort trygghet från första stund för föräldrar och barnet.


Denna film visar Delaktighet

av Handisam


Det är väldigt viktigt för döva/hörselskadade att kunna delta i arbetslivet, precis på samma villkor som alla andra människor.


Den här filmen speglar hur det kan fungera i hörandes värld.


Offentliga sektioner och närigliv behöver anställa flera döva!


Vårt samhälle behöver fler döva/hörselskadade i arbetslivet.


Filmen är från USA

Deaf People Can Do Anything Apart From Hear!

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här