SDDF:s VERKSAMHETSPLAN

År 2017


15 jan - Datorkurs steg 1 - Hässleholm

11 feb - Datorkurs steg 2 - Hässleholm

       19 mars - Datorkurs steg 3 - Hässleholm

1 april - Årsstämma - Lund

       22 april - Datorkurs steg 4 - Hässleholm

  april - Teckenspråksforum - SKL (Tommy Krångh)

6 maj - Föreläsning: a) Positiv utveckling, b) Tolkc. informerar -

  20-21 maj - Föreningskurs  - Helsingborg

  16-18 juni - SDR kongress - Stockholm

   5 augusti - Skånes Teckenspråkigas Dag & Barnenes dag - Kävlinge

22-24 sept - Dövas Dag - Jönköping

   Sept/Okt/Nov - Distriktsmöte -

  Sept /Okt/Nov - Ordförandekonferens Skåne -


Whats App
0721-89 49 19

Organisationsnr

84 80 01-17 69

info@sddf.nu

SMS nummer
0721-89 49 19

Bankgiro

456-24 27

Swish nummer
123 381 95 96

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här