Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."


Nelson Mandela

KONTAKTA  STYRELSE

Frågor eller vill du ta

kontakt med oss?


Skicka en e-post till

info@sddf.nu

Denna mail når till alla i styrelsen.


Ni kan också kontakta oss genom www.appear.in, bestäm en tid med oss först.

(Mer info om appear.in)

KONTAKTA  VALBEREDNING


Kontakta valberedning via e-mail adress: vb@sddf.nu


Valberedning

Halina Tufvesson

Martin Klein
Merlin Süvari

KONTAKTA  IT-gruppen


Kontakta IT via e-mail adress: it@sddf.nu


IT-gruppen


Christina Krol

Patrik Holmström

Whats App
0721-89 49 19

Organisationsnr

84 80 01-17 69

info@sddf.nu

SMS nummer
0721-89 49 19

Bankgiro

456-24 27

Swish nummer
123 381 95 96

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här