Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."


Nelson Mandela

HISTORIK

Årsstämman genom alla år


2010 - Hässleholm

2011 -  Lund, Star Hotell

2012 - Landskrona, Citadellet

2013 - Malmö,

2014 - Kristianstad, Restaurangen Kvarnen

2015 - Helsingborg, Fredriksdalsmuseum

2016 - Hässleholm, Glashuset

2017 - Lund, Star Hotell

2018 – Hässleholm, Norra station
2019 - Färjan Tycho Brahe, Helsingborg-Helsingör


____________________________________________________________________


Skånes Dövas Länsförbund bildades den 1 juli 1999 genom en sammanslagning av de tre länsförbunden Malmöhus Dövas Länsförbund (1968) Kristianstads Dövas Länsförbund (1968) och Skånes Dövas Länsforbund (1938).


Årsstämman beslutade den 6 april 2013 en namnändring till Skånes Dövas Distriktsförbund (SDDF)


Nedlagda föreningar

Rönne dövas förening 1998

Trelleborgs dövas förening

Landskrona dövas förening 2016

SKUR - vilande 2016


Styrelseledamöter genom åren

Skånes Dövas Länsförbund 1938-1999

Ordförande:

Edvard Levau 1938-1942

Nils-Erik Berggren 1942

Otto Tengby 1943-1948

Per Nordheim 1949-1954

Helge Crona 1954-1955

Nils-Erik Berggren 1955-1962

Wallez Wahlgren 1963-1970

Göran Nilsson 1970-1974

Arbetsgruppen 1974-1985

Hugo Edenås 1985-1989

Kent Bengtsson 1989-1992

Bertil Franklinsson 1992-1994

Stig Bengtsson 1994-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden

Ordförande:

Kent Bengtsson 1999-2001

Uldis Ozolins 2001-2003

Jan Ekholm 2003-2005

Anna-Lena Hagnell-Olehn 2005

Ebbe Örlegård 2005-2007

Hauke Hagedorn 2007-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund

Ordförande:

Richard Torres 2013-2015

Christer Eklund 2015-2017

Annett Rosenlind 2017-


Vice ordförande:

Otto Tengby 1938-1942, 1949-1951

Edvard Levau 1942-1949, 1951-1954

Nils-Erik Berggren 1954, 1963-1966, 1968-1970

Göran Nilsson 1966-1968

Wallez Wahlgren 1970-1971

Leif Sandberg 1971-1972

Hugo Larsson 1972-1973

Arbetsgruppen 1974-1985

Stig Bengtsson 1985-1986

Karl-Gustav Johansson 1986-1987

Stig Bengtsson 1987-1989

Hugo Edenås 1989-1990

Stig Bengtsson 1990-1991

Sverker Fischer 1991-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden

Vice ordförande:

Uldiz Ozolins 1999-2001

Stig Bengtsson 2001-2003

Anette Rubin 2003-2004, 2005-2006

Ulla Wittesjö 2004-2005

Hauke Hagedorn 2006-2007

Helen Molnar 2011-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund

Vice ordförande:

Hauke Hagedorn 2013-2015

Charlott Sjöström 2015-2017

Hedvig Ledung 2017-2019


Sekreterare:

Helge Crona 1938-1943

Per Nordheim 1943-1948

Helge Crona  1948-1954

Göran Nilsson 1954-1960

Gert Nilsson 1960-1964

Göran Nilsson 1964-1966

Ulla-Bell Thorin 1966-1968

Per Nordheim 1968-1970

Alve Andersson 1970-1971

Leif Sandberg 1971-1972

Arbetsgruppen - 1985

Gert Nilsson 1985-1986

Kent Bengtsson 1987-1989

Sverker Fischer 1989-1991

Stig Bengtsson 1991-1994

Hauke Hagedorn 1994-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden

Sekreterare:

Richard Torres 1999-2001

Michael Bäckström 2001-24-10

Ulrika Wahlgren 2001-2003

Anette Rubin 2003-2004

Per-Thomas Örlegård 2004-2005

Hauke Hagedorn 2005-2006

Per-Thomas Örlegård 2006-2007

Helen Molnar 2007-2011

Skånes Dövas Distriktsförbund

Sekreterare:

Christina Krol 2011-2014

Patrik Holmström 2014-2017

Linda Jonsson 2017-2019


Kassör:

Gottfried Sonesson 1938-1960

Per Nordheim 1960-1966

Nils-Erik Berggren 1966-1967

Harald Gardell 1967-1971

Ebbe Örlegård 1972-1973

Arbetsgruppen 1973-1987

Percy Wittesjö 1987-1990

Björn Domegård 1990-1991

Halina Ahlgren 1991-1992

Björn Domegård 1992-1998

Peter Björnholt-Berényi 1998-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden

Kassör:

Hauke Hagedorn 1999-09-30

Halina Ahlgren-Tufvesson och Kent Bengtsson  1999-2001

Halina Tufvesson 2001-2003

Gert Nilsson 2003-2005

Richard Torres 2005-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund

Kassör:

Helen Molnar 2013-2016

Hauke Hagedorn 2016-2017

Christer Eklund 2017-2018

Charlott Sjöström 2018-


Ledamot:

Nils-Erik Berggren 1938, 1941, 1944

John Ek 1939-1961, 1964-1966

Helge Crona 1943,

Joh-H Andersson 1945-1948

August Kvant 1946, 1948-1951

Otto Tengby 1942, 1951-1954

Alrik Streijffert 1954-1962

Harald Gardell 1954-1967

Wallez Wahlgren 1961

Göran Nilsson 1962-1964

Gert Nilsson 1964-1966

Bertil Lindau 1966-1970, 1987

Leif Sandberg 1967-1968

Sverker Fischer 1969-1970, 1988

Gunny Lagerholm 1969

Helge Andersson 1968

Alve Andersson 1969

Birgitta Jönsson 1970-1973

Arbetsgruppen 1973-1985

Gunnar Geneback 1985

Helge Andersson 1985

Tore Svensson 1985-1987

Karl-Gustav Johansson 1986

Christer Lindsjö 1986

Anna Andersson 1988

Stig Bengtsson 1989

Halina Ahlgren 1990

Hans-Åke Hedström 1991-1993

Karin Bengtsson 1993-1997

Ingvar Nilsson 1997-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden

Ledamot:

Halina Ahlgren-Tufvesson 1999-2001

Anneli (Ali) Örlegård 1999-2001

Margit Nilsson 1999-2001

Hauke Hagedorn 2000

Ulla Wittesjö 2001, 2003

Thomas Johansson 2001

Jan-Åke Ekholm 2002

Marie Lander 2002

Anna-Lena Olehn 2004

Sofie Bonnevier 2006

Vakant 2006-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund

Ledamot:

Patrik Holmström 2013

Christina Krol 2014-2017

Charlott Sjöström 2017-2018

Krister Bengtsson 2018-


Revisor:

Lars Larsson 2007-2014

Karl-Gustaf Johansson 2007-2011

Johnny Slotts 2011-2017

Mona Bresgen 2014-

Christer Fleur 2017-


Revisor suppleant:

Karl-Gustaf Johansson 2011-2012

Mona Bresgen 2013

Lars Larsson 2014


Valberedning:

Fredrik Persson 2011-2012

Tord Lind 2011-2013

Gert Nilsson 2011-2013

Halina Tufvesson 2013

Annelie Rietz 2014

Gunvor Blomqvist 2014

Annelie Rietz 2015

Peter Berenyi 2015

Niklas Månsson 2015

Annett Rosenlind 2016

Anna-Lena Hagnell-Olehn 2016

Inger Brodin 2016-2017

Tord Lind 2017

Kent Bengtsson 2017-2019

Halina Tufvesson 2018-

Martin Klein 2018-
Merlin Süvari 2019Whats App
0721-89 49 19

Organisationsnr

84 80 01-17 69

Vi har jubileumsskriften!


Är ni intresserad att veta tidigare styrelseledamöterna

eller önskar ni att köpa vårt Jubileumsskriften för 50 kr,

maila till info@sddf.nu

info@sddf.nu

SMS nummer
0721-89 49 19

Bankgiro

456-24 27

Swish nummer
123 381 95 96

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här