HISTORIK

Årsstämman genom alla år


2010 - Hässleholm

2011 -  Lund, Star Hotell

2012 - Landskrona, Citadellet

2013 - Malmö,

2014 - Kristianstad, Restaurangen Kvarnen

2015 - Helsingborg, Fredriksdalsmuseum

2016 - Hässleholm, Glashuset

2017 - Lund, Star Hotell

2018 – Hässleholm, Norra station
2019 - Färjan Tycho Brahe, Helsingborg-Helsingör

2020-Scandic hotell, Lund med webben Zoom

2021- Extra årsstämman via webben Zoom


____________________________________________________________________


Skånes Dövas Länsförbund bildades den 1 juli 1999 genom en sammanslagning av de tre länsförbunden Malmöhus Dövas Länsförbund (1968) Kristianstads Dövas Länsförbund (1968) och Skånes Dövas Länsforbund (1938).


Årsstämman beslutade den 6 april 2013 en namnändring till Skånes Dövas Distriktsförbund (SDDF)


Nedlagda föreningar

Rönne dövas förening 1998

Trelleborgs dövas förening

Landskrona dövas förening 2016

SKUR - vilande 2016

Skånes Dövas Pensionärsförbund 2021


Styrelseledamöter genom åren


Ordförande:

Skånes Dövas Länsförbund 1938-1999

Edvard Levau 1938-1942

Nils-Erik Berggren 1942

Otto Tengby 1943-1948

Per Nordheim 1949-1954

Helge Crona 1954-1955

Nils-Erik Berggren 1955-1962

Wallez Wahlgren 1963-1970

Göran Nilsson 1970-1974

Arbetsgruppen 1974-1985

Hugo Edenås 1985-1989

Kent Bengtsson 1989-1992

Bertil Franklinsson 1992-1994

Stig Bengtsson 1994-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden 1999-2013

Kent Bengtsson 1999-2001

Uldis Ozolins 2001-2003

Jan Ekholm 2003-2005

Anna-Lena Hagnell-Olehn 2005

Ebbe Örlegård 2005-2007

Hauke Hagedorn 2007-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund 2013-

Richard Torres 2013-2015

Christer Eklund 2015-2017

Annett Rosenlind 2017-


Vice ordförande:

Sammanslagning av de tre länsförbunden 1999-2013

Uldiz Ozolins 1999-2001

Stig Bengtsson 2001-2003

Anette Rubin 2003-2004, 2005-2006

Ulla Wittesjö 2004-2005

Hauke Hagedorn 2006-2007

Helen Molnar 2011-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund 2013-

Hauke Hagedorn 2013-2015

Charlott Sjöström 2015-2017

Hedvig Ledung 2017-2019

Sekreterare:
Skånes Dövas Länsförbund 1938-1999

Helge Crona 1938-1943

Per Nordheim 1943-1948

Helge Crona  1948-1954

Göran Nilsson 1954-1960

Gert Nilsson 1960-1964

Göran Nilsson 1964-1966

Ulla-Bell Thorin 1966-1968

Per Nordheim 1968-1970

Alve Andersson 1970-1971

Leif Sandberg 1971-1972

Arbetsgruppen - 1985

Gert Nilsson 1985-1986

Kent Bengtsson 1987-1989

Sverker Fischer 1989-1991

Stig Bengtsson 1991-1994

Hauke Hagedorn 1994-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden 1999-2013

Richard Torres 1999-2001

Michael Bäckström 2001-24-10

Ulrika Wahlgren 2001-2003

Anette Rubin 2003-2004

Per-Thomas Örlegård 2004-2005

Hauke Hagedorn 2005-2006

Per-Thomas Örlegård 2006-2007

Helen Molnar 2007-2011

Skånes Dövas Distriktsförbund 2013-

Christina Krol 2011-2014

Patrik Holmström 2014-2017

Linda Jonsson 2017-2019
Elisabeth Lysell 2019
Krister Bengtsson 2019-


Kassör:

Skånes Dövas Länsförbund 1938-1999

Gottfried Sonesson 1938-1960

Per Nordheim 1960-1966

Nils-Erik Berggren 1966-1967

Harald Gardell 1967-1971

Ebbe Örlegård 1972-1973

Arbetsgruppen 1973-1987

Percy Wittesjö 1987-1990

Björn Domegård 1990-1991

Halina Ahlgren 1991-1992

Björn Domegård 1992-1998

Peter Björnholt-Berényi 1998-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden 1999-2013

Hauke Hagedorn 1999-09-30

Halina Ahlgren-Tufvesson och Kent Bengtsson  1999-2001

Halina Tufvesson 2001-2003

Gert Nilsson 2003-2005

Richard Torres 2005-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund 2013-

Helen Molnar 2013-2016

Hauke Hagedorn 2016-2017

Christer Eklund 2017-2018

Charlott Sjöström 2018-


Ledamot:

Skånes Dövas Länsförbund 1938-1999

Nils-Erik Berggren 1938, 1941, 1944

John Ek 1939-1961, 1964-1966

Helge Crona 1943,

Joh-H Andersson 1945-1948

August Kvant 1946, 1948-1951

Otto Tengby 1942, 1951-1954

Alrik Streijffert 1954-1962

Harald Gardell 1954-1967

Wallez Wahlgren 1961

Göran Nilsson 1962-1964

Gert Nilsson 1964-1966

Bertil Lindau 1966-1970, 1987

Leif Sandberg 1967-1968

Sverker Fischer 1969-1970, 1988

Gunny Lagerholm 1969

Helge Andersson 1968

Alve Andersson 1969

Birgitta Jönsson 1970-1973

Arbetsgruppen 1973-1985

Gunnar Geneback 1985

Helge Andersson 1985

Tore Svensson 1985-1987

Karl-Gustav Johansson 1986

Christer Lindsjö 1986

Anna Andersson 1988

Stig Bengtsson 1989

Halina Ahlgren 1990

Hans-Åke Hedström 1991-1993

Karin Bengtsson 1993-1997

Ingvar Nilsson 1997-1999

Sammanslagning av de tre länsförbunden 1999-2013

Halina Ahlgren-Tufvesson 1999-2001

Anneli (Ali) Örlegård 1999-2001

Margit Nilsson 1999-2001

Hauke Hagedorn 2000

Ulla Wittesjö 2001, 2003

Thomas Johansson 2001

Jan-Åke Ekholm 2002

Marie Lander 2002

Anna-Lena Olehn 2004

Sofie Bonnevier 2006

Vakant 2006-2013

Skånes Dövas Distriktsförbund 2013-

Patrik Holmström 2013

Christina Krol 2014-2017

Charlott Sjöström 2017-2018

Krister Bengtsson 2018-2019
Zina Möller 2019


Revisor:

Lars Larsson 2007-2014

Karl-Gustaf Johansson 2007-2011

Johnny Slotts 2011-2017

Mona Bresgen 2014-

Christer Fleur 2017-2021
Anna Andersson 2021-


Revisor suppleant:

Karl-Gustaf Johansson 2011-2012

Mona Bresgen 2013

Lars Larsson 2014


Valberedning:

Fredrik Persson 2011-2012

Tord Lind 2011-2013

Gert Nilsson 2011-2013

Halina Tufvesson 2013

Annelie Rietz 2014

Gunvor Blomqvist 2014

Annelie Rietz 2015

Peter Berenyi 2015

Niklas Månsson 2015

Annett Rosenlind 2016

Anna-Lena Hagnell-Olehn 2016

Inger Brodin 2016-2017

Tord Lind 2017

Kent Bengtsson 2017-2019

Halina Tufvesson 2018-

Martin Klein 2018-2020
Merlin Süvari 2019

Anna-lena Hagnell-Olehn 2021

Hedvig Ledungt 2021Vi har jubileumsskriften.


Är ni intresserad att veta tidigare styrelseledamöterna

eller önskar ni att köpa vårt Jubileumsskriften för 50 kr,

maila till info@sddf.nu

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här