ARBETSGRUPPER OCH RÅD


IT gruppen:

Patrik Holmström och Christina Krol

E-post:

it@sddf.nu


Funktionshindersråd för tolkberoende:

Hemsida

Hedvig Ledung, Jenny Brönmark; ersättare Linda Jonsson

E-post: tolkfragor@sddf.nu

KGD Ledningsgrupp (krisgrupp för döva):

Klicka här och se info om KGD

Charlott Sjöström

E-post: charlott@sddf.nu

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här