Information om dövhet

Barns språkutveckling


Vårt dotter Johanna är döva

En UR reportage på PlayUR

Ädreboendet


Denna film baseras på ett fall där en äldre person  bo på ett äldreboende där personalen inte kan teckenspråk.. Det innebär en miljö med obefintlig livskvalité, isolering.

Gammal och döv


Denna film baseras på ett fall där en äldre person upprepade gånger ansökt hos kommunen om att få bo på ett äldreboende där personalen kan teckenspråk. Begäran avslogs och det innebär en bostadsmiljö med obefintlig livskvalité, isolering och personal som inte kan kommunicera på teckenspråk..

Psykologen


Denna film baseras på ett fall där en person besökt en psykologen som inte kan riktigt svenskt teckenspråk och kommunicationen blir inte riktigt bra..

Mer av Erik Akervalls videos hittar du på länken

Akervall Production

Om dövhet


Den här filmen informerar vad är skillnaden mellan

döv, hörselskadad, vuxendöv m.m.

Vad är audism


Textning finns om om man klickar på en vit symbol med CC eller textrad

nere till höger i filmen..

Den bästa av världar - tillgänglig för alla


Den vill visa olika situationer som kan uppstå i ett samhälle som inte är anpassat efter oss. Med ökad kunskap om dövas särskilda behov kan många av hindren tas bort, och omgivningen blir tillgänglig även för döva.

Det är inte vår dövhet som är problemet.  För oss andra krävs andra lösningar, politisk vilja och pengar. Det är långt kvar till ett samhälle som är tillgängligt för alla medborgare.


Klicka på bilden för mer informationen.

Är döva en funktionsnedsättning eller en etniskt folkgrupp?


Harlan Lanes säger att döva är en etniskt folkgrupp


Harlan Lanes kriterier :


 • Collective name = Döva har en eget namn. Dövas värld.


 • Feeling of Community = När döva träffar de andra döva har de starka identitet.


 • Norms for behavior= Alla döva har samma regler d.v.s. bra belysning, visuell störning m.m.


 • Values = Döva accepterar deltagare i dövas värld, känner starkt för att delta i dövas värld.


 • Knowledge = De döva vet vilka nivågrupper som finns. De som tecknar mycket bra eller mindre bra.


 • Customs = Döva har olika egna regler när de gör en dialog.


 • Social Structure = Döva har egna aktiviteter; innebandy, fotboll, bridge. Bara dövgrupper.


 • Language = Döva har en eget språk. Det är teckenspråk!


 • The Arts = Döva har en egen kultur; konst, teckenspråkspoesi, humor, drama och andra uttryck.


 • History = Döva har egen historia. Den mest berömda är historien om Milanokongressen år 1880 som slopade teckenspråk!!


 • Kindship = När döva åker utomlands och träffar andra okända döva och känner ändå "sammansvetsad" och tecknar (OBS teckenspråk är inte en internationell språk)

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här