Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."


Nelson Mandela

LÄNKAR


Region Skåne


Tolkcentralen

Webbsida och info

Anmäl utebliven tolk


Habilitering

Webbsida  (Finns info på teckenspråk)


Hjälpmedelsansvarig

Webbsida

Kontakta ansvariga Pernilla Kile


Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva - PÖT

Webbsida

Helsingborg

Kristianstad

Dövkyrkan i Lunds stift:

E-mail

Bankgiro

456-24 27

Swish nummer
123 381 95 96

Arbetsmarknaden i Skåne

Dövkonsulent

Söker ni arbete, utbildning, hjälpmedel så ta kontakt med dövkonsulenter.

Föreningarnas material finns i arkivet i Lund.

Anmäl till oss i styrelsen.

En diskussiongrupp

Mer info

Ansvarig Ulf Nilsson

Whats App
0721-89 49 19

Organisationsnr

84 80 01-17 69

info@sddf.nu

SMS nummer
0721-89 49 19

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här