LÄNKAR


Region Skåne


Tolkcentralen

Webbsida och info

Anmäl utebliven tolk


Habilitering

Webbsida  (Finns info på teckenspråk)


Hjälpmedelsansvarig

Webbsida

Kontakta ansvariga Pernilla Kile


Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva - PÖT

Webbsida

Kristianstad

Helsingborg

Dövkyrkan i Lunds stift:

E-mail

Arbetsmarknaden i Skåne

Dövkonsulent

Söker ni arbete, utbildning, hjälpmedel så ta kontakt med dövkonsulenter.

Föreningarnas material finns i arkivet i Lund.

Anmäl till oss i styrelsen.

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här