FÖRENINGAR I SKÅNE

Om Medlemskap


Du vet väl att man måste inte vara döv för att bli medlem utan alla är välkomna!


Vad kostar det att bli medlem varierar, och det beror på vilken dövförening eller teckenspråksförening du vill bli medlem i.


Mer information om medlemsavgifter hittar du på deras länkar.


Därefter blir du automatiskt medlem i Skånes Dövas Distriktsförbund


Ni kan också ta kontakt med Sveriges Dövas Riksförbund SDR - om medlemskap. E-mail är medlem@sdr.org

säg vilken förening ni vill bli medlem hos. Välkommen!

Dövas förening "Svenske"

Malmö

Besöks adress: Almbacksgatan 4,  Malmö


Hemsida: www.svenske.se

Facebook: www.facebook.com/MDFSvenske

Bildtelefon:

E-mail: kansli@svenske.se

Lundabygdens Dövas Förening

Lund

Besöks adress: HSO-lokalen - Annegården,

Skansvägen 5 (f.d. Norra Gränsvägen 1)

226 49 Lund

Facebook: https://www.facebook.com/LundabygdensDF/

Bildtelefon: 0406340429@t-meeting.se

E-mail: kansli.ldf@gmail.com

Helsingborgs Dövas Förening

Helsingborg

Besöks adress: Erik Dahlbergsgata 55

254 40 Helsingborg


Postmottagare:

Helsingborgs Dövas Föreningen

Erik Dahlbergs gata 55 Vpl KV

254 40 Helsingborg

Ordförande: Helene Nilsson

Bildtelefon: helene.nilsson@sip.omnitor.se

E-mail: helle7150@hotmail.com

Dövas förening "Göingen"

Hässleholm

Besöks adress: Kräftvägen 10 i Sjörröd


Facebook: 

https://www.facebook.com/Hässleholms-Dövas-Förening-Göingen-658056504614903/

Bildtelefon: 0406340429@t-meeting.se

E-mail: kansli.goingen@gmail.com


Ordförande Thomas Jungeling

E-mail: thomas.jungeling@hotmail.com 

SMS nr 0735-30 83 19

Kristianstads Dövförening med omnejd

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här

Skånes Dövas Pensionärsförening

Kontaktperson: Inger Brodin

E-post: inger.brodin3@gmail.com


Postmottagare:

c/o Inger Brodin

Väverigatan 3

244 31 Kävlinge

Malmö Dövas Pensionärsförening

Kontaktperson: Tord Lind

E-mail: tord.lind@gmail.com

Bildtelefon: tord@t-meeting.se

SMS: 073 837 17 94 ​​


Facebook: www.facebook.com/malmodovaspensionarsforening

Postmottagare:

Malmö Dövas Pensionärsförening

Almbacksgatan 4 B

211 54 Malmö

Teckenspråkiga pensionärsföreningar

Skånes Dövas Ungdomsförening SKUR - (Vilande)

Nedlagda föreningar


Landskronabygdens Dövas Förening - 2016

Rönne dövas förening

Trelleborgs dövas förening

INFO TILL FÖRENINGAR


Alla dövas föreningars "äldre" material kan lämna till arkiv i Lund. SDDFs har en hylla som alla dövas föreningars material kan ställa på hyllor tillsamma utan kostnad.


Ta kontakt med oss.

E-mail info@sddf.nu

Tips till föreningar att använda appear.in .  Med den behöver ni inte ladda ner i datorn, bara i mobil och plattan. Och man behöver inte registrera sig. Ser ni "röda" text. Skriv en mening och ni måste skriva samma ord. Så söker appear efter samma ord och kopplar upp er.

Denna kan upp till 8 personer.