Tolkbolag

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

Teckenspråkstolk i Skåne

Här kan ni boka en tolk.

Längre ner på listan är tolkföretagare.

Region Skåne

Gäller bara vardagstolkning

Hemsida

 

Mer info, se till höger

Alla tolkbolag i Skåne

Den här listan är i bokstavsordning.

Tolkbolag

Tel

E-mail

Ort/Webbsida

AB Teckenspråkstolkarna Syd

070-348 15 67

AB Öresundstolkarna

073-567 46 24

CamLin

070-666 60 23

Höör

Din Teckenspråkstolk

079-34 70 090

Helsingborg, Malmö, Vittsjö

Dintsptolk.se

Döviana konsult och tjänster

070-579 79 74

Malmö

Firma Kerstin Dahl

0761-88 42 42

Malmö

Lundbergs TUB

070-636 04 29

Malmö

Rosenbergs Tolkservice

070-584 34 94

Båstad

Tolkbron

0767-637 605

Eslöv

Tolkforall

SMS

070-394 00 32 (beställn)

070-394 00 25 (frågor)

Båstad, Helsingborg,

Kristiandstad, Malmö

Tolkforall.se

Trolleryds Tolkservice

076-313 65 69

Kristianstad

Yjords Tolkfirma

070-299 50 81

Glumslöv

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078