Verksamhetsplan

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

SDDF:s VERKSAMHETSPLAN

År 2017

 

15 jan - Datorkurs steg 1 - Hässleholm

11 feb - Datorkurs steg 2 - Hässleholm

19 mars - Datorkurs steg 3 - Hässleholm

1 april - Årsstämma - Lund

22 april - Datorkurs steg 4 - Hässleholm

april - Teckenspråksforum - SKL (Tommy Krångh)

6 maj - Föreläsning: a) Positiv utveckling, b) Tolkc. informerar -

20-21 maj - Föreningskurs - Helsingborg

16-18 juni - SDR kongress - Stockholm

5 augusti - Skånes Teckenspråkigas Dag & Barnenes dag - Kävlinge

22-24 sept - Dövas Dag - Jönköping

Sept/Okt/Nov - Distriktsmöte -

Sept /Okt/Nov - Ordförandekonferens Skåne -

 

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078