om oss

REVISORER


Christer Fleur

Mona Bresgen

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."


Nelson Mandela

STYRELSEN

E-mail till alla i styrelsen: info@sddf.nu

Ordförande


Annett Rosenlind, Genarp


E-mail: annett@sddf.nu

Viceordförande:


Hedvig Ledung, Malmö

Kassör


Charlott Sjöström, Lund


E-mail: charlott@sddf.nu


Sekreterare


Linda Jonsson, Södra Sandby


E-mail: linda@sddf.nu

Ledamot


Krister Bengtsson,  Lund


E-mail: krister@sddf.nu

VALBEREDNING


E-mail: vb@sddf.nu


Halina Tufvesson

Kent Bengtsson

Martin Klein

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här