om oss

REVISORER

 

Christer Fleur

Mona Bresgen

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

STYRELSEN

E-mail till alla i styrelsen: info@sddf.nu

Ordförande

 

Annett Rosenlind, Genarp

 

E-mail: annett@sddf.nu

Viceordförande:

 

Hedvig Ledung, Malmö

 

 

 

 

Kassör

 

Charlott Sjöström, Lund

 

E-mail: charlott@sddf.nu

 

Sekreterare

 

Linda Jonsson, Södra Sandby

 

E-mail: linda@sddf.nu

Ledamot

 

Krister Bengtsson, Lund

 

E-mail: krister@sddf.nu

VALBEREDNING

 

E-mail: vb@sddf.nu

 

Halina Tufvesson

Kent Bengtsson

Martin Klein

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078