Kontakta oss

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

KONTAKTA STYRELSE

Frågor eller vill du ta

kontakt med oss?

 

Skicka en e-post till

info@sddf.nu

Denna mail når till alla i styrelsen.

 

Ni kan också kontakta oss genom www.appear.in, bestäm en tid med oss först.

(Mer info om appear.in)

KONTAKTA VALBEREDNING

 

Kontakta valberedning via e-mail adress: vb@sddf.nu

 

Valberedning

 

Tord Lind

Inger Brodin

Kent Bengtsson

KONTAKTA REVISOR

 

Kontakta revisorer via e-mail adress: revisor@sddf.nu

 

Revisorer

 

Christer Fleur

Mona Bresgen

KONTAKTA IT-gruppen

 

Kontakta IT via e-mail adress: it@sddf.nu

 

IT-gruppen

 

Christina Krol

Patrik Holmström

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078