SDDF

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

Idag finns i Skåne ungefär 900 personer som är barndomsdöva. Men hela länet har ca 2000 teckenspråksanvändare. Tolkcentralen har 1150 registrerade användare. I anslutna föreningar till Sddf finns totalt ca 650 registrerade medlemmar varje år.

 

Vårt fokus är tillgänglighet, medverkan och att ge möjligheter till både föreningsliv och utveckling. För att nå våra mål använder vi verksamhetsplaner, enskilda projekt och studier.

 

Bildning är ett naturligt sätt för oss att utvecklas. Tid för reflektion och samvaro är mycket viktigt för dövkultur och dövmedvetenhet.

 

Studiecirkel och folkbildningsverksamhet ger människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. Genom studiecirklar lär människor också sig respektera sin egen och andras åsikt – det som skapar tolerans och erfarenhet att lyssna på argument.

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078