Arbetsgrupper och råd

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

ARBETSGRUPPER OCH RÅD

 

IT gruppen:

Patrik Holmström och Christina Krol

E-post:

it@sddf.nu

 

Funktionshindersråd för tolkberoende:

Hemsida

Hedvig Ledung, Jenny Brönmark; ersättare Linda Jonsson

E-post: tolkfragor@sddf.nu

KGD Ledningsgrupp (krisgrupp för döva):

Klicka här och se info om KGD

Charlott Sjöström

E-post: charlott@sddf.nu

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078