Kursmaterial

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."


Nelson Mandela

Material från datorkurs

Kursmaterial från steg 1

Kursmaterial från steg 2

Kursmaterial från steg 3 läggs in efter kursens avslut

Kursmaterial från steg 4 läggs in efter kursens avslut

info@sddf.nu

SMS nummer
0721-89 49 19

Bankgiro

456-24 27

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här

Organisationsnr

84 80 01-17 69

Swish nummer
123 381 95 96

Whats App
0721-89 49 19