Länkar

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

LÄNKAR

 

Region Skåne

 

Tolkcentralen

Webbsida och info

Anmäl utebliven tolk

 

Habilitering

Webbsida (Finns info på teckenspråk)

 

Hjälpmedelsansvarig

Webbsida

Kontakta ansvariga Pernilla Kile

 

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva - PÖT

Webbsida

Helsingborg

Kristianstad

Dövkyrkan i Lunds stift:

E-mail

Arbetsmarknaden i Skåne

Dövkonsulent

Söker ni arbete, utbildning, hjälpmedel så ta kontakt med dövkonsulenter.

Föreningarnas material finns i arkivet i Lund.

Anmäl till oss i styrelsen.

En diskussiongrupp

Mer info

Ansvarig Ulf Nilsson

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078