Galleri

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

GALLERI

Teckenspråkigas Träff

2017-08-05

Glimmingehus

Tsp-guide

2016-08-09

Furuboda

Föreningskurs

2015-08-28--30

Nya Vindar

2014-04-05

Sundsgården

Föreningskurs

2016-04-15--17

Skånes Teckenspråkigas Dag

2015-06-21

Extra Årstämman

2014-05-08

Skånes Teckenspråkigas Dag

2016-07-16

Polenresan

(2014)

Om du är med i någon bilder på webbsidan och vill inte visas i vårt galleri, ni får gärna kontakta oss så vi tar bort eller suddar bort dig.

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078