Föreningar

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

FÖRENINGAR I SKÅNE

Om Medlemskap

 

Du vet väl att man måste inte vara döv för att bli medlem utan alla är välkomna!

 

Vad kostar det att bli medlem varierar, och det beror på vilken dövförening eller teckenspråksförening du vill bli medlem i.

 

Mer information om medlemsavgifter hittar du på deras länkar.

 

Därefter blir du automatiskt medlem i Skånes Dövas Distriktsförbund

 

Ni kan också ta kontakt med Sveriges Dövas Riksförbund SDR - om medlemskap. E-mail är medlem@sdr.org

säg vilken förening ni vill bli medlem hos. Välkommen!

Dövas förening "Svenske"

Malmö

Besöks adress: Almbacksgatan 4, Malmö

 

Hemsida: www.svenske.se

Facebook: www.facebook.com/MDFSvenske

Bildtelefon:

E-mail: kansli@svenske.se

Lundabygdens Dövas Förening

Lund

Besöks adress: HSO-lokalen - Annegården,

Skansvägen 5 (f.d. Norra Gränsvägen 1)

226 49 Lund

Facebook: https://www.facebook.com/LundabygdensDF/

Bildtelefon: 0406340429@t-meeting.se

E-mail: kansli.ldf@gmail.com

Helsingborgs Dövas Förening

Helsingborg

Besöks adress: Erik Dahlbergsgata 55

254 40 Helsingborg

 

Postmottagare:

Helsingborgs Dövas Föreningen

Erik Dahlbergs gata 55 Vpl KV

254 40 Helsingborg

Ordförande: Helene Nilsson

Bildtelefon: helene.nilsson@sip.omnitor.se

E-mail: helle7150@hotmail.com

Dövas förening "Göingen"

Hässleholm

Besöks adress: Kräftvägen 10 i Sjörröd

 

Facebook: www.facebook.com/Goingen

Bildtelefon: 0406340429@t-meeting.se

E-mail: kansli.goingen@gmail.com

 

Ordförande Ulla Wittesjö

Bildtelefon 0406340765@t-meeting.se

SMS nr 0733-26 72 32

Kristianstads Dövförening med omnejd

Besöks adress: Hovslagaregatan 2, 291 54 Kristianstad

 

Malmö Dövas Pensionärsförening

Kontaktperson: Tord Lind

E-mail: tord.lind@gmail.com

Bildtelefon: tord@t-meeting.se

SMS: 073 837 17 94 ​​

 

Facebook: www.facebook.com/malmodovaspensionarsforening

Postmottagare:

Malmö Dövas Pensionärsförening

Almbacksgatan 4 B

211 54 Malmö

Teckenspråkiga pensionärsförening

Skånes Dövas Pensionärsförening

Kontaktperson: Inger Brodin

E-post: inger.brodin3@gmail.com

 

Postmottagare:

c/o Inger Brodin

Väverigatan 3

244 31 Kävlinge

Skånes Dövas Ungdomsförening SKUR - (Vilande)

Nedlagda föreningar

 

Landskronabygdens Dövas Förening - 2016

Rönne dövas förening

Trelleborgs dövas förening

INFO TILL FÖRENINGAR

 

Alla dövas föreningars "äldre" material kan lämna till arkiv i Lund. SDDFs har en hylla som alla dövas föreningars material kan ställa på hyllor tillsamma utan kostnad.

 

Ta kontakt med oss.

E-mail info@sddf.nu

Tips till föreningar att använda appear.in . Med den behöver ni inte ladda ner i datorn, bara i mobil och plattan. Och man behöver inte registrera sig. Ser ni "röda" text. Skriv en mening och ni måste skriva samma ord. Så söker appear efter samma ord och kopplar upp er.

Denna kan upp till 8 personer.

 

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078