Anmäl till Datorkurs

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

Anmäl dig till Datorkurs på teckenspråk

2017

Anordnas av Skånes Dövas Distriktsförbund

Steg/nivå

Infomation

Datum

Instruktör

Steg 1

Nybörjare

Lära att starta datorn, Skapa en Google konto och lära dess funktioner, Skapa E-mail

Söndagen den 15 januari 09:30-16:00

Patrik Holmström

Helena Andersson

Steg 2

Mellan

Lära om Facebook, Använda Facebook messenger, videosamtal med Appear

Lördagen den 11 februari 09:30-16:00

Patrik Holmström

Charlotte Sjöström

Steg 3

Avancerad

Lära om onedrive eller annan molntjänst, hemsidaverktyg på (one.com)

Söndagen den 19 mars 09:30-16:00

Patrik Holmström

Christina Krol

Steg 4

Bokföring med molntjänster

Lär dig om bokföring på molntjänst, banksäkerhet och ekonomisk rapportering.

Lördagen den 22 april 09:30-16:00

 

Christer Eklund

Hauke Hagedorn

Det är bara medlemmar som tillhör i en eller flera föreningar.

Ickemedlemmar är välkomna att teckna medlemskap i en förening.

Kostnad

150 kr för varje steg

inbetalas in till vårt

bankgiro 456-2427

 

Skriv vänligen ditt namn och steg i meddelande

INFO

Det kommer att finnas fika med kaffe, te och kaka på plats. Lunch ingår inte. Ni får en timme att kunna äta ute.

OBS!

Det finns bara 10 platser per steg. Vi meddelar dig om du kommer in på kursen.

Sista anmälningsdag är två veckor innan varje steg.

 

Du kan anmäla dig alla steg med en gång.

Välkommen!

Om ni har frågor

info@sddf.nu

Anmäl dig här

 
 
 
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
 
 

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078