anmälning

Skånes Dövas Distriktsförbund

"Om du talar till en man i ett språk han förstår, går det till hans huvud.

Om du talar till honom på hans eget språk, går det till hans hjärta."

 

Nelson Mandela

Anmälningssidan

Föreningskurs, 20-21 maj
Årsstämma, 10 juni i Lund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenske, Malmö
Lundabygdens DF, Lund
Helsingborg DF, Helsingborg
Göingen, Hässleholm
Kristianstads DF, Kristianstad
Skånes Dövas Pensionärsförening
Malmö Dövas Pensionärsförening2
Gäst
 
 

Infomation om Region Skånes tolk

 

Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

 

Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00

 

Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se

 

Taltelefon:

044-19 47 30

 

Texttelefon:

040-674 82 82

 

SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)

 

Torsdag:

13.00 - 16.00

 

Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078